Norsk Epilepsiforbund

Arbeids- og strategiprogram 2016-18

Norsk Epilepsiforbunds arbeids- og strategiprogram ble vedtatt på landsmøtet i 2016.
Programmet inneholder organisasjonens overordnede satsningsområder.

Kunnskap til folket

Det er liten tvil om at en av Norsk Epilepsiforbunds største og viktigste oppgaver er knyttet til informasjonsarbeid og holdningsskapende arbeid. "Kunnskap til folket" er et satsingsområde som nettopp ivaretar dette ansvaret.

NEF - En slagkraftig organisasjon

Det er viktig for Norsk Epilepsiforbund å stadig tenke fornyelse og videreutvikling. Dette gjenspeiles i satsingsområdet der målsetningene er basert på eget potensial, både med tanke på størrelse og aktivitet. Medlemstall, samarbeid med andre, og aktive lokalledd er viktige målsetninger her.

Norsk epilepsiomsorg i verdensklasse

Her settes det fokus på arbeidet for best mulig behandling for mennesker med epilepsi, både med tanke på utredning, behandling og rehabilitering. At det skal være lik tilgjengelighet på behandlings- og rehabiliteringstilbudet uavhengig av geografisk bosted er et selvfølgelig element i dette.

Et godt liv med epilepsi

Mange mennesker med epilepsi har tilleggsutfordringer i hverdagen som følge av sin diagnose. Norsk Epilepsiforbund skal arbeide for et samfunn som er tilrettelagt for best mulig livskvalitet for alle mennesker med epilepsi.