Norsk Epilepsiforbund

Vedtekter, arbeidsprogram og årsmeldinger

Her finner du aktuelle dokumenter som organisasjonen styres etter.

Arbeids- og strategiprogram 2016-18

Norsk Epilepsiforbunds arbeids- og strategiprogram ble vedtatt på landsmøtet i 2016.
Programmet inneholder organisasjonens overordnede satsningsområder.

28.09.2010
les mer...

Vedtekter

Her finner du Epilepsiforbundets vedtekter. Sist oppdatert ved landsmøtet 2016.

26.01.2011
les mer...

Årsmeldinger

Epilepsiforbundets årsmeldinger inneholder informasjon om aktivitet for året det gjelder.

28.09.2010
les mer...