Norsk Epilepsiforbund

NORSK EPILEPSIFORBUNDS FORSKNINGSFOND

Norsk Epilepsiforbunds forskningsfond støtter forskning innenfor fagområder som engasjerer seg i problemstillinger knyttet til epilepsi.

Foto: Alexander Raths/Shutterstock.com

Det kan søkes stipend i kategoriene:

I kategorien helsefaglig forskning er det mulig å søke enten man er ansatt i eller utenfor en helseinstitusjon, såfremt forskningen er i tråd med fondets formål.
Det tildeles stipend på inntil 100.000,- i begge kategorier.

Søknadsfrist 1. mars 2018

Norsk Epilepsiforbunds forskningsfond
Karl Johans gate 7, 0154 Oslo.
Tlf: 22 47 66 00
e-post: post@epilepsi.no