Norsk Epilepsiforbund

Forbundsstyret

Norsk Epilepsiforbunds forbundsstyre blir valgt på landsmøtene. Styret har ansvar for budsjett, aktivitet og øvrig drift av organisasjonen i løpet av landsmøteperioden.

Navn Tittel E-post
Bente N. Langsø leder bente.langso@gmail.com
Ove V. Nome 1. nestleder ovnome@online.no
Halvor Nitteberg 2. nestleder halvor.nitteberg@gmail.com
Stein Atle Roestad Styremedlem stein.atle.roestad@ous-hf.no
Tone Kåsastul Norheim Styremedlem tonekaasastul@hotmail.com
Torunn Opedal Styremedlem opedaltorunn@gmail.com
Larisa M. Ross Styremedlem (NEFUs representant) larisa@nefu.no
Anne Dilling 1. varamedlem ann-di@online.no
Margrethe S. Fjellengen varamedlem (NEFUs representant) mthe.s.f@online.no

Her finner du protokollene fra forbundsstyret

26.11.2010
les mer...