Norsk Epilepsiforbund

Ulykkesforsikring

Som medlem i Norsk Epilepsiforbund kan du tegne ulykkesforsikring som også dekker epileptiske anfall.

Mennesker som har epilepsi oppleverer ofte at det å få tegnet ulykkesforsikring eller andre personforsikringer kan være vanskelig. Norsk Epilepsiforbund har derfor inngått samarbeid med AIG om ulykkesforsikring for denne gruppen. Forsikringen dekker også tingskade og bruddskader.

Dersom du har spørsmål vedrørende forsikringsordningen, kan du kontakte forsikringskontoret på telefon 23 11 35 85. Husk å ha medlems- og fødselsnummer tilgjengelig når du ringer. Les mer om ordningen i PDF-filen nedenfor.

Ulykkesforsikringen til Norsk Epilepsiforbund gir en ekstra sikkerhet hvis ulykken først skulle ramme.
Foto: Billion Photos/Shutterstock.com