Norsk Epilepsiforbund

Stående ordre for håndtering av anfall

Vi anbefaler skoler, boliger og andre institusjoner med ansvar for deltakere med en aktiv epilepsi og ha en stående ordre. Dette er en instruks for håndtering av anfall og eventuell akuttmedisin. Den stående ordren bør fylles ut fra barnets behandlende lege og bør ved jevne mellomrom oppdateres.