Norsk Epilepsiforbund

Hvilke rettigheter har jeg?

Konsekvensene av epilepsi kan være svært forskjellig fra person til person. Epilepsi som diagnose utløser derfor ingen spesielle sosiale rettigheter. De sosiale rettighetene er i hovedsak knyttet til behov. Det er den enkeltes konsekvenser av epilepsien, og dermed den enkeltes behov, som kan gjøre at du har rett på sosiale ytelser / tjenester eller spesiell tilrettelegging i arbeidslivet.

På denne siden har vi samlet noen av de mest aktuelle rettighetene. Skulle noe mangle, eller det er spørsmål knyttet til rettighetene, kan Norsk Epilepsiforbunds administrasjon kontaktes.

Kommunale tjenester:

Arbeidslivsrelaterte rettigheter:

Rettigheter ved barns sykdom:

Andre rettigheter: