Norsk Epilepsiforbund

Rehabilitering

Vår rehabiliteringshåndbok skisserer noen av de tilleggsutfordringene som opptrer hyppigst i forbindelse med epilepsi, og gir råd om ulike rehabiliteringsmuligheter.

I håndboken finnes konkrete anbefalinger og tips som kan være nyttig for leger og helsepersonell å ha med seg i møte med pasienter med epilepsi. Håndboken kan også være nyttig for pasienter som føler behov for rehabilitering, men som er usikre på hvilke tilbud som er mulig.

Rehabiliteringshåndboken kan bestilles i trykket utgave på mail: post@epilepsi.no eller telefon 22 47 66 00.