Norsk Epilepsiforbund

BEHANDLING VED EPILEPSI

Behandlingsformen ved epilepsi avhenger i stor grad av hva slags type anfall eller epilepsi det er snakk om. Innenfor epilepsiomsorgen eksisterer det nå en rekke ulike behandlingsmetoder. Under skisseres noen av disse og hvordan de grovt sett fungerer.

Antiepileptika (medisiner)
Den vanligste behandlingsformen ved epilepsi er å gi antiepileptika, det vil si medisiner som hindrer eller reduserer hyppigheten av anfall. Det er viktig at medisinene tas regelmessig, gjerne på samme tidspunkt morgen og kveld. Etter at epilepsidiagnosen har blitt stilt, skal man i samråd med lege finne ut hvilke medisiner som hindrer eller reduserer de epileptiske anfallene. Hvilke medisiner man går på, samt hvilken dose man går på, er avhengig av hvilken type epilepsi man har.

I en del tilfeller kan denne prosessen ta tid, og noen opplever bivirkninger. Blant de bivirkninger som kan sees er tretthet, allergiske reaksjoner, hudutslett, vektøkning, endret hårvekst og fortykket tannkjøtt. Dette går vanligvis tilbake når en skifter medikament. Epilepsimedisin må tas regelmessig og over flere år, men er ikke vanedannende. Først etter 3-5 år uten anfall kan du vurdere å slutte med medisinene. Her er det imidlertid nødvendig med en individuell vurdering. Det er viktig med god oppfølging i helsevesenet for alle som går på epilepsimedisiner. Over 60 % av mennesker med epilepsi lever et anfallsfritt liv med denne behandlingsformen.

Operasjon
For en liten gruppe mennesker kan det være aktuelt å fjerne det anfallsgivende området kirurgisk. Dette er relevant i situasjoner der en rekke ulike tiltak har blitt forsøkt, men uten den ønskede effekten.

Epilepsioperasjoner utføres på Oslo Universitetssykehus etter grundig utredning gjennom Avdeling for kompleks epilepsi - SSE. Epilepsioperasjoner er den eneste av dagens epilepsibehandlinger som fjerner epilepsien og ikke bare behandler symptomene på epilepsi.

Anfallsforebyggende tiltak
I tillegg til behandli