Norsk Epilepsiforbund

Starthjelp-kurs

Sted: Søsterhjemmet/ Utdanningssenteret ved Ullevål sykehus, OsloTid: 23.10.2017 - 10.11.2017

Starthjelp er et gratis kurs for foreldre til barn mellom 0-6 år med funksjonsnedsettelser. Målet med kurset er at foreldrene skal lære mer om sin nye hverdag, gjennom faglige foredrag og ved erfaringsutveksling med andre foreldre i samme situasjon.

Kurset går over fire dager, og varer hver dag fra kl. 9-15.

Påmelding med navn på foresatte og litt info om barnet sendes til
anne.grasaasen@ous-hf.no.

Påmeldingsfrist: 9. oktober

For mer info, se invitasjonen.

Oppdatert: 01.06.2017 11:26
av Lena Rossevik