Norsk Epilepsiforbund

Erfaringssamling om Starthjelp

Sted: Oslo universitetssykehus, Ullevål, Oslo - i SøsterhjemmetTid: 02.11.2017 10:00 - 15:00

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) inviterer til erfaringssamling om Starthjelp denne høsten.

Hva er Starthjelp?
Starthjelp er et lærings- og mestringstilbud for foreldre som nylig har fått barn (0-6 år) som vil trenge tett oppfølging av støtteapparatet framover. Tilbudet er tilgjengelig i alle helseregioner. Det finnes nå mye kunnskap om tilbudet, både i kraft av evalueringsresultater og erfaringer fra å gjennomføre tilbudet. Med mål om at foreldre skal få delta på best mulige kurs, er det viktig å dele denne kunnskapen.

Påmeldingsfrist 15. september 2017

Samlingen er gratis.

Se mer info i invitasjonen.

Oppdatert: 28.04.2017 12:36
av Lena Rossevik