Norsk Epilepsiforbund

Epilepsi i media

Trenger du studiestipend?

Er du mellom 17 og 30 år, har epilepsi og trenger studiestipend? Da bør du søke hos Kari Thrane-Steens fond.
Foto: racorn/Shutterstock.com

Søk hos Kari Thrane-Steens fond.

| 30.01.2017

Kari Thrane-Steens Fond er en stiftelse som har til formål å gi økonomisk støtte til utdannelse for ungdom med epilepsi. Utdanningsstipend deles ut hvert år til ungdom som er mellom 17 og 30 år.

Søknadsfrist er 1. mai.

Normalt gis det støtte til en eller flere søkere som er i gang med eller planlegger utdannelse utover fullført VG1. Det kan også gis støtte til prosjekter for ungdom som har epilepsi.
Fondets grunnlegger, Kari Thrane-Steen, ble intervjuet av Epilepsinytt for to år siden, og kunne fortelle at mye av hovedtanken bak fondet er å fremme selvstendighet blant unge mennesker. Den nedre grensen er satt til 17 år, slik at man også skal ha mulighet til å søke om et pauseår på folkehøyskole.

Søknadsskjema sendes elektronisk, mens helseopplysningsskjema sendes per post.

Husk at det er viktig med helseopplysninger og bekreftelse på studieplass.

Søknadsskjema og egenerklæring om helsetilstand kan lastes ned fra lenkene under.
For eventuelle spørsmål, ta kontakt med leder for fondet, Eva H. Johnsen, på mail: eva.johnsen@epilepsi.no eller tlf: 906 00 669.