Norsk Epilepsiforbund

Epilepsi i media

Søskenstudie om epilepsi

Barn som vokser opp med ukomplisert epilepsi, og som holder seg anfallsfrie, har gode prognoser.
Foto: Monkey Business Images/Shutterstock.com

Viser viktigheten av å få kontroll på anfallene.

| 22.08.2017

En 15 år lang amerikansk oppfølgingsstudie av unge voksne med epilepsi viser at personer med ukomplisert epilepsi, som har vært anfallsfrie i minst fem år, klarer seg like bra som sine søsken uten epilepsi, når det gjelder utdanning, arbeid, familieforhold og forhold til bilkjøring.

Unge med komplisert epilepsi hadde redusert sosial deltakelse, og det var mindre sannsynlig at de kjørte bil, selv om de levde uten anfall.

- Hittil har det vært sprikende data på hvorvidt voksne med ukomplisert epilepsi fra barndommen har det dårligere sosialt sammenlignet med mennesker uten epilepsi, forteller seniorforfatter Anne T. Berg, ph.d., fra Stanley Manne Children's Research Institute ved Ann & Robert H. Lurie Children's Hospital i Chicago.

Hun sier videre:
- Studien vår gir ytterligere bevis på at barn som vokser opp med ukomplisert epilepsi, og som holder seg anfallsfrie, har gode prognoser. Hvis de derimot ikke klarer å oppnå fem år uten anfall, er det mindre sannsynlig at de som unge voksne med ukomplisert epilepsi kjører bil og fullfører videregående. De har også en tendens til å være mindre engasjert i samfunns- og arbeidsliv, og ikke leve selvstendig.

De som var i kategorien «ukomplisert epilepsi» hadde ingen andre nevrologiske svekkelser, ingen intellektuelle funksjonshemninger og ingen historie med tilstander som hjernehinnebetennelse eller slag som kan ha forårsaket epilepsien.

Studien har fulgt 361 personer med epilepsi og 173 søsken uten epilepsi.

Les hele saken hos publicnow.com.