Norsk Epilepsiforbund

Epilepsi i media

Sammenheng mellom tarmflora og anfallskontroll?

Sigrid Pedersen og Knut Rudi skal sammen med sine forskerkolleger kartlegge hvordan ketogen diett påvirker tarmfloraen, og undersøke om endringer i tarmfloraen har sammenheng med anfallskontroll.
Foto: Privat/Alex Chechel

Forsker med støtte fra Epilepsiforbundet.

| 10.08.2017

Epilepsiforbundet har nylig gitt penger til et spennende forskningsprosjekt som skal kartlegge hvordan ketogen diett påvirker tarmfloraen, og undersøke om endringer i tarmfloraen har sammenheng med anfallskontroll. Prosjektet er et samarbeid mellom Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Oslo Universitetssykehus, Universitetet i Oslo og Universitetet i Lund i Sverige.

Kommunikasjon mellom tarm og hjerne
- Flere studier har undersøkt hvilken virkning tarmen har på hjernen og omvendt. Fra tidligere er det kjent at det er en kommunikasjon mellom tarmen og hjernen. Det er nå mer og mer data som tyder på at tarmfloraen spiller inn på denne kommunikasjonen.
Det forteller Sigrid Pedersen, som er klinisk ernæringsfysiolog ved Spesialsykehuset for epilepsi (SSE). Hun skal være doktorgradskandidat i studien.

Endringer i tarmen hos deprimerte
Med seg i studien har hun blant andre Knut Rudi, som er professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Høgskolen i Innlandet. Han har ansvar for mikrobiologien i prosjektet, som dreier seg om å forstå bakterienes betydning for epilepsi.

- Utgangspunktet vårt er at vi i en tidligere studie har sett på sammenhengen mellom tarmbakterier, metabolitter og depresjon. Vi var de første i verden til å se at det var en sammenheng mellom disse hos mennesker, forteller han.

Metabolitter
Metabolitter i tarm er i hovedsak kortkjedede fettsyrer som produseres av bakteriene. Det finnes flere varianter av dem.

- Når vi måler metabolitter, måler vi sammensetningen av de ulike metabolittene, forteller Rudi. - I den forrige studien så vi at sammensetningen var endret hos deprimerte personer sammenlignet med friske. Dette prosjektet har gitt ideen til den nye studien om epilepsi.

Ketogen diett
Pedersen forteller at dette er en studie av barn med epilepsi som skal behandles med ketogen diett. På ketogen diett kommer 90 prosent av energien fra fett, og karbohydratnivået er svært lavt. Dietten har vært brukt i behandling av epilepsi i snart 100 år, og krever nøye medisinsk oppfølging. Ca. 30 prosent av personer med epilepsi oppnår ikke tilfredsstillende anfallskontroll ved hjelp av epilepsimedisiner, og hos disse kan ket