Norsk Epilepsiforbund

Epilepsi i media

Sammen for ungdom

Norsk Epilepsiforbund og Norsk Epilepsiforbunds Ungdom (NEFU) slår seg sammen. Det gir muligheter for en sterkere felles satsing og bedre tilbud til ungdom med epilepsi. (Illustrasjon: Rita Oosterhuis)

Norsk Epilepsiforbund og Norsk Epilepsiforbunds Ungdom slår seg sammen.

| 02.10.2017

På ekstraordinært landsmøte i Norsk Epilepsiforbunds Ungdom (NEFU) 1. oktober vedtok ungdomsrepresentantene en sammenslåing med Norsk Epilepsiforbund. Målet er en felles satsing på ungdom med epilepsi og forbedret ungdomstilbud.

- Norsk Epilepsiforbund og NEFU har formelt vært separate, selvstendige organisasjoner som på mange måter har arbeidet parallelt på en rekke områder, forteller generalsekretær i Epilepsiforbundet, Henrik Peersen. - Dette har i mange år skapt sårbarhet og utfordringer ved tilbudet, der det har vært store krav til ungdommene som blant annet har brukt mye tid og krefter på drift av egen organisasjon.

Forbundsstyret i Epilepsiforbundet er positive til sammenslåingen, og ser muligheter for en sterkere felles satsing og bedre tilbud til ungdomsmålgruppen.

- Sammenslåingen innebærer at NEFU går inn i Epilepsiforbundet som et ungdomsnettverk med eget selvvalgt styre, forklarer Peersen. - Styret vil fungere som et ungdomsråd for forbundets tilbud og aktiviteter til ungdom med epilepsi, og vil være rådgivende for en nytilsatt ungdomskonsulent i Epilepsiforbundets administrasjon.

Med en sammenslåing vil de formelle kravene til NEFU reduseres, og de frivillige kan i større grad fokusere på arrangementer og aktiviteter for ungdom. I tillegg har både styret i NEFU og Norsk Epilepsiforbund stor tro på at sammenslåingen i langt større grad vil fremheve ungdomsperspektivet i det øvrige arbeidet for mennesker med epilepsi og deres pårørende.