Norsk Epilepsiforbund

Epilepsi i media

Internasjonal epilepsidag

På Internasjonal epilepsidag vil vi blant annet snakke om hvordan pasienter og leger kan bruke Retningslinjen for epilepsi til å finne ut hva slags utredning og behandling pasienten har krav på.

Fremtidens helsetilbud

| 24.01.2017

På Internasjonal epilepsidag 13. februar retter vi oppmerksomheten mot helsetilbudet ved epilepsi. Den nylig lanserte retningslinjen vil bli presentert, og vi forklarer hvilken hensikt den har og hvordan epilepsipasienter selv kan bruke den.

Stortingspolitikere fra helse- og omsorgskomiteen stiller også til debatt om fremtidens epilepsiomsorg, før vi åpner nevrolog-stand der du kan stille spørsmål direkte til spesialister fra Spesialsykehuset for epilepsi (SSE).

I tillegg kan du møte våre frivillige fra den nystartede Oslo-foreningen. Se programmet for flere detaljer.

Velkommen!


Dagen markeres i samarbeid med Norsk Epilepsiselskap.