Norsk Epilepsiforbund

Epilepsi i media

Forsker på forsinket språkutvikling

Elisabeth Husebye forsøker, sammen med sine forskerkolleger, å identifisere faktorer som kan redusere, og aller helst forhindre, at epilepsimedisiner under svangerskapet gir skadelige effekter på barnets språkutvikling.
Foto: Privat

Med støtte fra Epilepsiforbundet

| 26.06.2017

Et viktig forskningsprosjekt ved Universitetet i Bergen er nylig tildelt støtte fra Epilepsiforbundet. Forskerne skal undersøke om det er mulig å forhindre risiko for forsinket språkutvikling som følge av bruk av epilepsimedisiner under svangerskapet.

Viktigheten av folsyre
Elisabeth Synnøve Nilsen Husebye er stipendiat på Klinisk institutt 1 ved Universitetet i Bergen og deltager i forskningsgruppen Bergen Epilepsy Research group (BERG). Hun har tidligere arbeidet som lege i spesialisering ved Nevrologisk avdeling ved Haukeland universitetssykehus.

- Vi vet at når mor bruker epilepsimedisiner i svangerskapet, er det økt risiko for forsinket språkutvikling hos barna. I dette prosjektet skal vi se på sammenhengen mellom skadevirkningene av epilepsimedisiner og B-vitaminet folsyre, forteller hun. - Folsyre er viktig for at hjernen skal utvikle seg normalt. De som bruker epilepsimedisiner, har ofte lavere folsyrenivå enn befolkningen ellers. Vi har hittil funnet at folsyre beskytter mot forsinket språkutvikling hos barn av mødre med epilepsi der mor brukte epilepsimedisiner i svangerskapet.

Gjelder også friske kvinner
Også friske kvinner får ofte for lavt folsyrenivå når de er gravide, og derfor anbefales alle kvinner å ta ekstra tilskudd av folsyre minst en måned før de blir gravide, og de første tre månedene av svangerskapet.

-Betyr «forsinket språkutvikling» at barna ikke utvikler fullt språk, eller at de bare utvikler det senere enn andre barn?

- «Forsinket språkutvikling» brukes både om de barna som utvikler normalt språk senere, og om de som ikke utvikler fullt språk. Barna vi ser på i denne studien, er fra 1,5 år til 5 år gamle. Når barna er små, er det for tidlig å si om det er en forsinkelse som er varig eller forbigående. I studier av den generelle befolkningen har man sett at noen av barna med forsinket språkutvikling vil snakke normalt igjen, mens andre vil ha vedvarende språkproblemer, forteller Husebye.

Undersøker blodprøver
Husebyes prosjekt har datamateriale fra Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) som arrangeres av Folkehelseinstituttet. Dette er en av verdens største helseundersøkelser. Nesten alle som var gravide i Norge mellom 1999 og 2008 ble invitert til å være med. Hensikten med undersøkelsen er å få